Beszédindítás

A beszédfejlődés késéséről akkor beszélünk, ha egy kisgyermek 18 hónapos kora után kezd el beszélni. A beszédindítás, beszédfejlesztés során fontos a rendszeresség (heti min. 2 alkalom), Elsődleges a gyermekkel való rendszeres kontaktus, a kölcsönös bizalmon alapuló viszony kialakítása, hiszen ennek hiányában lehetetlen a beszédkedv felkeltése, eredményes tanulás alapja a gyermek megfelelő motiváltsága

Fejlesztés során kiemelt feladatok:

 • befogadó nyelvi készség fejlesztése

beszédészlelés fejlesztése:

 • hallási figyelmet, észlelést fejlesztő gyakorlatok: (hang irányába fordulás, hangforrás megkeresése játékos formában)
 • gesztusokra, egyszerű utasításokra adott reakciók alakítása
 • gesztusok nélküli egyszerű kérésekre adott reakciók kialakítása

beszédértés fejlesztése:

 • helyhatározós szerkezetek megértése-megértetése
 • helyhatározós szerkezetek megértése, megértetése
 • egyéb grammatikai viszonyok megértetése

kifejező nyelvi készség segítése:

 • verbális/ nem verbális kommunikáció fejlesztése (pl.: szemkontaktus, hívás gesztussal, üdvözlő gesztusok, köszönés-elköszönés, mutatás, mimika)
 • játékos ajak- és nyelvgyakorlatok
 • játékos légző- és fújógyakorlatok
 • egyszerű bővített mondatok kialakítása

Ha a beszéd késésének nincs organikus háttere, előfordul, hogy a beszédindítás után a kisgyermek hamar behozza kortársait, a nyelvtani rendszer elsajátításában, az artikuláció tökéletesítésében már nem igényel segítséget, tanulási zavart előrejelző tüneteket sem mutat.

Foglalkozásvezető: Nagy Réka, aki középfokú pedagógiai és felsőfokú gyógypedagógiai képesítéssel rendelkezik. Végzett óvodapedagógus. 10 évig tanult hangszeres zenét, furulya és hegedű tanszakon végzett. Három kisgyermek édesanyja.